پسوندهای ادعایی: اسم یا فعل + پسوند

خانه » پسوندهای ادعایی: اسم یا فعل + پسوند

پسوندها کلاس کلمه را تغییر می دهند، از جمله فعل به اسم یا اسم به صفت، اما آنها همچنین می توانند معنی را تغییر دهند (به بخش های B و C زیر مراجعه کنید).

اسم یا فعل + پسوند

اسم or فعل پسوند صفت ها
خطر، شهرت شدید خطرناک، مشهور (= شناخته شده)
موسیقی، صنعت سیاست، اقتصاد -ال موسیقی، سیاسی، صنعتی، اقتصادی (= موجب صرفه جویی در هزینه شما)
ابر، مه، خورشید، خاک -y ابری، مبهم، آفتابی، کثیف (تمیز نیست)
جذب، ایجاد کنید ، من دارم میرم جذاب (= زیبا، خوب به نگاه کردن)؛ خلاق (= توانبرای تولید ایده های جدید؛ با تخیل

توجه داشته باشید: گاهی اوقات تغییرات املایی وجود دارد. مثالهای معمولی هستند:

مخلوط دوزخ

 • خورشید / آفتابی،
 • مه / مه آلود

از "نهایی"

 • ایجاد / خلاق،
 • شهرت / معروف

از قبل "آل" نهایی را ترک کنید

 • سیاست / سیاسی؛
 • اقتصاد / اقتصاد

تغییر 'ی' به 'i' قبل از 'al'،

 • صنعت / صنعتی

-able / abl /

این پسوند (همچنین در بعضی از واژگان)، برای ایجاد بسیاری از صفت ها از اسم ها یا فعل ها استفاده می شود:

 • لذت بخش
 • راحت
 • آگاه (= خیلی زیاد می داند)
 • مناسب (= درست / درست برای یک وضعیت خاص)

اغلب، قابل استفاده -میلی) معنای "می تواند انجام شود".

 • چیزی است که قابل شستشو است "می توان شستشو".
 • آشامیدنی
 • قابل فهم (= می توان درک کرد یا درک کرد)
 • قابل اطمینان (= قابل اعتماد بودن یا اعتماد است، به عنوان مثال یک ماشین یا دستگاه دیگری که هرگز اشتباه یا خراب نخواهد شد).

کلمات با پایان دادن به قابل اجرا اغلب بیان معنا مقابل با اضافه کردن پیشوند un-:

 • قابل تمدید نیست
 • غیر قابل اعتماد
 • unbreakable (= نمی تواند شکسته شود)
 • نامعتبر است
 • ناراحت

کلمات پایان دادن -جالب افزودن پیشوند که در-:

 • غیر قابل درک
 • انعطاف پذیر (کسی که انعطاف پذیر است ایده ثابت در مورد چیزی است و می تواند به سرعت و یا به راحتی تغییر نمی کند؛ جدول زمانی انعطاف پذیر نمی تواند به راحتی تغییر)
 • غیر خوراکی (= نمی تواند خورده شود)

- بدون واسطه

پسوند ، به هنگام قرار اغلب به معنی "پر از + معنی صفت:

 • مراقب باشید، شما پر از مراقبت است
 • اگر شما مفید هستید، پر از کمک هستید
 • دردناک (= درد زیادی دارد)
 • مفید
 • متفکر (= کسی که متفکر است مهربان است و همیشه در مورد دیگران فکر می کند؛ یک اقدام متفکر نشان دهنده مراقبت از دیگران است)

پسوند -less به معنای بدون + معنای صفت:

 • اگر شما بی دقتی هستید، چیزی را "بدون مراقبت" انجام می دهید.
 • بدون درد، بی فایده (= بدون استفاده و یا عملکرد) بی فکر، بی خانمان و بی خانمان (= با هیچ جا زندگی می کنند)

توجه داشته باشید: شما می توانید این را ببینید ، به هنگام قرار و کمتر اغلب با کلمات مشابه برای ایجاد مخالف استفاده می شود. این همیشه درست نیست: فردی با یک خانه نیست همسر.

نظرات فیس بوک