عبارت verb M

خانه » عبارت verb M

* خارج شدن رمزگشایی من نمیتوانم دست خط خود را باز کنم این چی میگه؟
از + خارج شوید یک چک یا سند دیگری بنویسید چه کسی باید این چک را انجام دهد؟
تشخیص دهید موفق شدن او در سال گذشته در بازار سهام شکل گرفت.
تشخیص دهید پیشرفت پسر شما چگونه در کار جدید خود کار می کند؟
تشخیص دهید با شور و حرارت من بنیو و ایزابل را در شب تئاتر دیدم دیدم!
با + نشان دهید بوسه ای با شور و شوق آیا شما با سالی صحبت کردی؟
* بیش از دوباره کار کن معلم من را به انجام تکالیف من انجام داد.
* تا + اختراع (یک داستان) باور نکنید چیزی که او می گوید. او همیشه چیزها را بالا می برد.
* تا + کامل آنچه از دست رفته بود خوشبختانه، استاد من اجازه داد امتحان را که دیروز از دست دادم انجام دهم.
* تا + قرار دادن لوازم آرایشی من دقیقه 10 را برای گرفتن چهره به من می گیرم
را تشکیل می دهند وفق دادن شما دو تا دوست دارید تا زمانی که من فکر می کنم شما باید تشکیل دهید.
+ برای برای جبران آلن برای رسیدن به من گل زد.
مخلوط * تا + مغشوش گاهی اوقات افعال را بلند می کنم
مخلوط * تا + مخلوط ما باید این انواع مختلف آجیل را قبل از اینکه آنها را در یک کاسه قرار دهیم، مخلوط کنیم.
مخلوط * تا + پر جنب و جوش (یک مهمانی) بیایید این حزب را با موسیقی دیسکو کمی ترکیب کنیم.

نظرات فیس بوک