اعداد ارجاعی، ارقام، تاریخ، فراکسیون ها، دهدهی، درصد، حساب، اظهار '0'

خانه » اعداد ارجاعی، ارقام، تاریخ، فراکسیون ها، دهدهی، درصد، حساب، اظهار '0'

اعداد کاردینال

 • 379 = سه صد و هفتاد و نه
 • 2,860 = دو هزار هشتصد و شصت
 • 5,084 = پنج هزار و هشتاد و چهار
 • 470,000 = چهارصد و هفتاد هزار
 • 2,550,000 = دو میلیون، پنجصد و پنجاه هزار
 • 3,000,000,000 = سه بیلیون

توجه داشته باشید: پس از صد، هزار و میلیارد و میلیارد در صورتی که بخشی از عدد باشد، هیچ عدد قطعی وجود ندارد.

خودشان می توانند چندگانه باشند، مثلا هزاران نفر از مردم؛ میلیون ها نفر از حشرات

ارقام و تاریخ

یکی از مشکلات تاریخ ها این است که ما آنها را نوشتیم و به شیوه ای دیگر گفتیم:

 • ما نوشتیم 4 ژانویه (و یا 4th ژانویه) اما می گویند چهارم ژانویه or ژانویه چهارم
 • ما نوشتیم 21 می (و یا 21st مه)، اما می گویند بیست و یکم ماه مه or بیست و یکم.
 • 1997 = نوزده و نود و هفت
 • 1905 = 1900 و پنج or نه اوه پنج

تقسیم و دومی

 • 1 1 / 4 = یک و یک چهارم
 • 1 1 / 2 = یک و نیم
 • 1 3 / 4 = یک و سه چهارم
 • 1 1 / 3 = یک و یک سوم
 • 1.25 = یک نقطه دو پنج
 • 1.5 = یک نقطه پنج
 • 1.75 = یک نقطه هفت پنج
 • 1.33 = یک نقطه سه سه

درصد

 • 26٪ = بیست و شش درصد
 • بیش از 50٪ هست اکثریت؛ کمتر از 50٪ is اقلیت

حساب

چهار فرایند اساسی وجود دارد کار کردن (= محاسبه) یک مشکل:

+ = علاوه بر به عنوان مثال 6 + = 4 10 (شش به علاوه / و چهار برابر است / ده)

- = تفریق e.g 6-4 2 = (شش منهای چهار برابر است / دو برابر است)

X = ضرب E.g 6 X 4 = 24 (شش بار / ضرب با چهار برابر است / بیست و چهار)

/ = تقسیم e.g 4 / 2 = 2 (چهار تقسیم بر دو برابر است / دو برابر است)

گفتن '0'

این را می توان به روش های مختلف در زمینه های مختلف صحبت کرد.

 • شماره تلفن: 603 724 = شش oh سه، هفت دو چهار (AmEng = شش صفر سه)
 • ریاضیات: 0.7 = کم است نقطه هفتم 6.02 = شش نقطه آه دو
 • درجه حرارت: -10 درجه = ده درجه پایین تر صفر / منهای ده درجه
 • فوتبال: 2-0 = دو صفر
 • تنیس: 40-0 = چهل عشق

نظرات فیس بوک