قید های تکرار

خانه » قید های تکرار

همیشه>

معمولا>

اغلب>

گاهی>

حالا و بعد>

گاهی اوقات>

اغلب>

تقریبا همیشه>

به ندرت>

هرگز

نظرات فیس بوک