کدام، چه و چه کسی: سوال کلمات

خانه » کدام، چه و چه کسی: سوال کلمات

I. تعیین کننده

 1. ما می توانیم از آنچه که قبل و بعد از اسم ها می پرسیم در مورد افراد یا چیزها سوال کنیم
 • که معلم بهتر است؟
 • که رنگ شما می خواهید - سبز، قرمز، زرد یا قهوه ای؟
 • چی نویسنده ها دوست داری؟
 • چی رنگ چشمهای دختر دوست شماست
 1. ما معمولا ترجیح می دهیم که زمانی که ما بین یک عدد کوچک انتخاب می کنیم و چه زمانی انتخاب می کنیم بین تعداد زیادی.
 2. قبل از تعیین کننده دیگر (به عنوان مثال، من، این) و یا ضمایم، ما استفاده می کنیم کدام یک از
 • کدام یک از معلم شما بهتر از شما می خواهم؟
 • کدام یک از آنها می خواهند

دوم ضمایر

 1. ما می توانیم از چه چیزی استفاده کنیم، چه چیزی و چه کسی به عنوان ضخیم، بدون اسم. ما از چه کسی استفاده می کنیم، نه برای مردم
 • که برنده اسمیت یا فیتز جی بیب
 • که آیا شما ترجیح می دهید - شراب یا آبجو؟
 • چی دوست داری بخوابی؟
 1. ما معمولا از کسی، نه کسی، به عنوان یک شیء استفاده می کنیم
 • پدر و مادرتان چه كسی را دوست دارید؟
 • بهترین دوستت چیه؟ (بسیار رسمی است)

نظرات فیس بوک