آیا و اگر

خانه » آیا و اگر

  1. در سوال گزارش شده، می توانیم از هر دو استفاده کنیم چه و if
  • مطمئن نیستم چه/if من وقت دارم
  • از من پرسید چه/if او هر نامه ای برای من داشت
  1. ما ترجیح می دهیم چه قبل یا به ویژه در قالب رسمی
  • اجازه دهید من می دانم چه تو می توانی بیایی or نه
  1. پس از بحث، فقط این است که آیا ممکن است
  • We بحث در مورد اینکه آیا ما باید فروشگاه را ببندیم (نه ما بحث کردیم اگر ..)

نظرات فیس بوک