وقتی و اگر

خانه » وقتی و اگر

  مقایسه زمانی که و اگر:

  استفاده می کنیم if می گویند که ما مطمئن نیستیم که آیا چیزی اتفاق خواهد افتاد

  من شما را در ماه اوت می بینم if من به نیویورک می آیم
  (شاید من به نیویورک بروم؛ شاید من نخواهم)

    استفاده می کنیم چه زمانی می گویند ما مطمئن هستیم که چیزی اتفاق خواهد افتاد

    ما در ماه اوت از شما استفاده می کنیم چه زمانی من به نیویورک می آیم
    (مطمئن هستم که من به نیویورک می آیم)
    بعدا می روم خریدم (برای اطمینان) وقتی می روم خریدم، غذا می خورم.
    ممکن است بعدا خرید کنم (ممکن است) اگر بخواهم خرید کنم، غذا خواهم خورد.
    اگر این شب بارانی است، من نخواهم آمد. (نه وقتی باران می آید)
    نگران نباش، اگر اواخر امشب، (نه زمانی که من دیر شدم)
    اگر آنها به زودی نمی آیند، من نمی خواهم صبر کنم (نه زمانی که آنها نمی آیند)

     ما می توانیم از هر دو استفاده کنیم if و چه زمانی برای بحث در مورد چیزهایی که همیشه اتفاق می افتد.

      معنای بسیار متفاوت نیست

      اگر / هنگامی که شما یخ را گرم می کنید، به آب تبدیل می شود

       نظرات فیس بوک