استفاده می شود + infinitive، -ing، اسم

خانه » استفاده می شود + infinitive، -ing، اسم

I. به + infinitive استفاده می شود

 1. استفاده می شود + infinitive فقط در گذشته استفاده می شود: هیچ فرم کنونی ندارد.
  ما از آن برای بحث در مورد عادت های گذشته و حالات که در حال حاضر به پایان رسید "
 • I استفاده می شود دود، اما من متوقف شده ام
 • او استفاده می شود خیلی خجالتی هستم
 1. برای صحبت در مورد عادت ها و حالات کنونی، ما معمولا فقط از لحظه ای ساده استفاده می کنیم
 • He سیگار کشیدن. (نه او از دود استفاده می کند)
 • خواهرش is هنوز خیلی خجالتی هستم
 1. در یک سبک رسمی، استفاده می شود که می تواند اشکال یک فعل کمکی مودال (سوال و منفی بدون انجام)
 • آیا شما با استفاده از بازی فوتبال در مدرسه؟ (غیررسمی)
 • مورد استفاده شما بازی فوتبال در مدرسه؟ (رسمی)
 • من به L استفاده نکردمike اپرا، اما در حال حاضر من (غیررسمی)
 • من استفاده نکردم مثل اپرا، اما حالا من (رسمی)
  (منفی قراردادی ممکن است: من به آن نگفتم )
 1. ما هیچ استفاده ای نمی توانیم بگوئیم چقدر طول می کشد و یا چقدر زمان می برد
 • I زندگی می کرد در چستر برای سه سال
  (من نه استفاده می شود سه سال در چستر زندگی می کنند)
 • I رفت به فرانسه هفت بار
  (من نه رفتم به فرانسه هفت بار)

دوم (be) به + اسم یا -ing استفاده می شود

 1. پس از آن استفاده می شود، ما از یک اسم یا an -ing استفاده می کنیم
 2. معنی کاملا متفاوت است به + infinitive استفاده می شود
 3. اگر شما می گویید که به چیزی مورد استفاده قرار می گیرید، به این معنی است که شما به خوبی آن را می دانید
  شما آن را تجربه کرده اید که دیگر برای شما عجیب نیست

+ اسم مورد استفاده قرار گیرد

 • من برای ترافیک لندن استفاده می کنم - من برای شش سال زندگی کرده ام
 • در آغاز. من نمی توانم لندن را درک کنم، زیرا من به لهجه استفاده نمی شود

برای + Ving استفاده می شود

 • منمتر استفاده می شود در حال حاضر رانندگی در لندن، اما در ابتدا سخت بود
  (نه من استفاده می شود برای رانندگی ..)
 • مدت زمان طولانی قبل از او بود بود به طور کامل استفاده می شود کار با افراد سالم

نظرات فیس بوک