فهرست S

خانه » فهرست S

شکاکانه یا سپتیک یک اسکپتیک کسی است که تمایل دارد
شک و یا سوال حقایق قبول شده است.
SEPTIC صفت معنی "آلوده" است
توسط باکتری "(زخم SEPTIC).
همچنین سیستم زهکشی را در
مناطق کشور که از باکتری ها برای کمک استفاده می کنند
تجزیه (زهکشی SEPTIC، a
مخزن SEPTIC)
چاشنی یا
فصلی؟
SEASONABLE = طبیعی برای زمان
سال (آب و هوا)
SEASONAL = اتفاق می افتد در یک خاص
فصل (اشتغال ساحلی)
آیا خواهد شد؟ زمان آینده ساده با استفاده از 'باید' با I
و ما و 'خواهان' با دیگر
ضمایر:
من باید رانندگی کنم
شما (تک تک) رانندگی کنید
او / او / خواهد رانندگی کرد
ما باید رانندگی کنیم
تو (جمع) رانندگی خواهی کرد
آنها رانندگی خواهند کرد
با تغییر «باید» و «خواهان» باشید
یادداشتی از تعیین را معرفی کنید.
من رانندگی خواهم کرد
تو باید رانندگی کنی
او / او / باید رانندگی کند
ما رانندگی خواهیم کرد
تو باید رانندگی کنی
آنها باید رانندگی کنند
این تمایز در انقباض از بین رفته است:
من رانندگی میکنم با این حال، در سخنرانی، لحن
صدا نشان می دهد که در نظر گرفته شده است.
درخشان و یا تکان دادن؟ shine + ing = درخشان
shin + ing = shinning
آیا باید باشد؟ "باید" و "می شود" الگوی از
'باید' و 'خواهد'.
Ishouldwork (ifIhadthechoice)
شما (تک تک) کار می کنید
او / او / کار خواهد کرد
ما باید کار کنیم
شما (جمع) کار می کنید
آنها کار می کنند
ساختار صحیح اغلب در مورد نیاز است
aformalletteris:
من می خواهم سپاسگزار باشم اگر می خواهید
برای من بفرست . . .
به معنای "باید" استفاده از "باید" در
همه موارد:
من باید عذرخواهی کنم.
شما باید به والدین خود بنویسید.
او باید درک کند که شما توضیح دهید.
او باید درک کند
ما باید سایبان را تعمیر کنیم.
همه شما باید کار سخت تر انجام دهید.
آنها باید استعفا بدهند
سیلیکون یا سیلیکون؟ SILICON = عنصر مورد استفاده در الکترونیک
صنعت (تراشه SILICON)
سیلیکون = ترکیب حاوی
سیلیکون و در روانکاری و بلور استفاده می شود
و در جراحی زیبایی (سیلیکون
ایمپلنت)
آواز خواندن یا آواز خواندن singing + ing = singing
آواز خواندن + ing = آواز خواندن
نشستن یا نشستن site + ing = قرار دادن
نشستن + ing = نشسته
تیراندازی یا تیراندازی؟ snipe + ing = تیراندازی
snip + ing = snipping
اجتماعی یا اجتماعی؟ اجتماعی = مرتبط با جامعه.
یک کارگر اجتماعی، یک مشکل اجتماعی،
سیاست اجتماعی، مسکن اجتماعی
SOCIABLE = دوستانه
Avery شخص متعهد
این دو کلمه کاملا متفاوت هستند
به معنی حتی اگر آنها ممکن است مورد استفاده قرار گیرد
با اسم مشابه:
یک شب اجتماعی = یک شب
سازماندهی شده به منظور تفریح
یک روز عاشقانه دوستانه
عصر که در آن همه مخلوط شد
با هر شانس، شب اجتماع نیز بود
یکی از دوستان
چند بار یا
گاهی؟
از جملات نمونه به عنوان راهنمای استفاده کنید:
چندین بار زمانی که میخواهم، وجود دارد
ترک کالج (= برخی موارد)
بعضی مواقع Iwanttoleavecollege.
(= گاهی اوقات)
ثابت یا
لوازم التحرير؟
STATIONARY = ایستاده ایستاده (a
ماشین STATIONARY)
لوازم التحریر = کاغذ و
پاکت نامه
محرک یا محرک هر دو واژه مربوط به تحریک هستند اما
در معنای دیففشن وجود دارد:
STIMULANT موقت انرژی است
نوشیدنی ike و یا مواد مخدر.
STIMULUS چیزی است که انگیزه می دهد
مانند رقابت)
استراتم یا استراتژی؟ STRATEGEM = طرح، طرح،
گاهی اوقات یک فریب است که به زودی از بین خواهد رفت
حریف و یا غلبه بر یک کالج دی فیفی
STRATEGY = طرح کلی برای
انجام جنگ یا دستیابی به یک مهمات
هدف
استراتژی یا تاکتیک؟ STRATEGY = theoverallplanorpolicy
برای رسیدن به هدف
TACTICS = روش های لازم برای
انجام سیاست استراتژیک
نوسان یا
نوسان
نوسان + ing = نوسان
نوسان + ing = نوسان

نظرات فیس بوک