هیچ، هیچ، هیچ؛ نه بیشتر، نه بیشتر، دیگر، نه دیگر

خانه » هیچ، هیچ، هیچ؛ نه بیشتر، نه بیشتر، دیگر، نه دیگر

I.

نه (نه) + هرکس

 • وجود داردهرکی اتومبیل در پارک ماشین.
 • سالی و استیو پناهگاه'T کردم هر کودکان.
 • شما می توانید قهوه ای داشته باشید، اما من نمی دانم'T می خواهم هرکی

نه + اسم (بدون اتومبیل / بدون باغ و غیره)

نه ... نه + هیچ or نه +:

 • وجود دارد بدون ماشین در پارک ماشین. (= وجود داردهرکی ماشین ها)
 • ما داریم بدون قهوه '(= ما پناهگاه'T کردم هر قهوه)
 • این یک خانه خوب است اما وجود دارد بدون باغ (= وجود داردتا باغ)

استفاده می کنیم نه ... به خصوص پس از داشته باشند و وجود دارد / وجود دارد.

فعل منفی + هر = مثبت فعل + هیچ:

 • آنها نه کردم هر کودکان، or آنهابله کردم نه کودکان.
  (نه
  "آنها هیچ فرزندی ندارند")
 • آنجا هیچی نیست قند در قهوه شما، or آنجانه قند در قهوه شما.

نه و هیچ

استفاده کنید نه + اسم (بدون پول / بدون فرزند و غیره.):

 • ما داریم بی پول.
 • همه چیز خوب بود. وجود داشت مشکلی نیست.

استفاده کنید هیچ تنها (بدون اسم):

 • 'چقدر پول دارید؟' 'هیچ یک.' (= بدون پول)
 • آیا مشکلی پیش آمد؟ نه، نه هیچ یک.' (= بدون مشکل)

هیچ و هیچ کس

هیچ کدام = 0 (صفر)

هیچ یک پاسخ برای چقدر / چقدر؟ (چیزها یا افراد):

 • 'چقدر پول دارید؟ 'هیچ یک.' (= بدون پول)
 • 'چند تا مردم ملاقات کردند؟ 'هیچ یک.' (= بدون مردم)

هیچ کس = هیچکس

هیچکس یک پاسخ برای که؟:

 • 'که ملاقات کردی؟ 'هیچکس.' (و یا هيچ كس.)

II.

استفاده می کنیم نه بیشتر برای صحبت در مورد مقدار یا درجه - به گفتن "چقدر"

 • وجود دارد نه بیشتر نان. او هیچ یک از خوانندهای بزرگتر از من نیست

ما استفاده نمی کنیم نه بیشتر به بحث در مورد زمان.
در عوض ما از آن استفاده می کنیم دیگر (معمولا قبل از فعل) دیگه نه، یا دیگر نه.

 • I دیگر پشتیبانی از تیم (من نه بیشتر ...)
 • این نمی تواند ادامه دادن طولانی تر
 • آنی دعصبانی نیست اینجا زندگی کن هرچه بیشتر. (نه ... بیشتر غیررسمی است)

نظرات فیس بوک