فهرست M

خانه » فهرست M

خانم یا خانم؟ از MADAM استفاده کنید:
"به عنوان یک واژه مودب احترام:
آیا می توانم به شما کمک کنم، خانم؟
"در نوشتن نامه:
خانم عزیز (توجه داشته باشید حرف بزرگ)
"به عنوان یک عنوان رسمی احترام:
متشکرم، خانم بلندپرواز (توجه داشته باشید
حرف بزرگ)
از MADAME به عنوان فرانسوی استفاده کنید:
"ما به مادام تیسو می رویم.
"فیزیکدان معروف فرانسه، مادام
کوری، در لهستان متولد شد
ممکن است یا ممکن است؟ (I) استفاده از ممکن / احتمالی در یک زمینه کنونی
و ممکن است در یک زمینه گذشته:
اگر یک دعوتنامه ارسال کنم، من
می تواند / ممکن است پذیرفت (هنوز امکان پذیر است)
اگر من یک دعوت نامه کتبی دریافت کرده بودم
من ممکن است پذیرفته شوم (امکان پذیری
در حال حاضر)
اگر عجله نداشته باشم، ممکن است خیلی ممنونم
اتوبوس. (احتمال وجود دارد)
اگر من عجله نداشتم، ممکن است
اتوبوس را از دست دادم (خطر در حال حاضر بیش از)
(ii) تبدیل 'ممکن' به 'ممکن' زمانی که
تغییر گفتار مستقیم به غیر مستقیم یا
گفت:
'اجازه هست داخل شوم؟' او پرسید.
او پرسید که آیا او ممکن است وارد شود
او گفت: "شما می توانید خوش شانس باشید."
او گفت که من می توانم خوش شانس باشم.
(iii) اختلاف کمی بین آن وجود دارد
معنای "ممکن" و "ممکن" در
زمانی که آنها مورد استفاده قرار می گیرند
به معنای "درخواست اجازه":
ممکن است من پیشنهاد می کنیم که ما را متوقف کنیم
ملاقات؟ (توافق مطمئن)
شاید من پیشنهاد می کنیم که ما را به تعویق اندازیم
ملاقات؟ (پیشنهاد پیشین تر)
سرکوب یا تضعیف؟ به MILITATE (علیه) می آید از
لاتین فعل به معنی "خدمت به عنوان یک سرباز"
و آن حس فتنه انگیز داشتن یک است
قدرتمند در مورد چیزی.
با وجود امكانات عالی او، او
سابقه کیفری جوانان MILITATED
در برابر انتصاب وی به عنوان مدرس مدرسه.
به MITIGATE از لاتین می آید
معنی واژه "خفیف" است و به معنی آن است
متوسط، تا کمتر شدید.
همچنین مرد جوان را محکوم نکن
به سختی تعدیل وجود دارد
شرایط.
لحظه ای یا
مهم است؟
MOMENTARY = personfora
زمان بسیار کوتاه
مهم = قابل توجه است
معدن یا معدن؟ mope + ing = moping
MOP + ING = MOPPING
اخلاقی یا اخلاقی؟ از این جملات نمونه به عنوان راهنمای استفاده کنید:
دنیس توسط MORAL قوی هدایت می شود
اصول.
هنگامی که من شکست خوردم، MORALE من بد شد
امتحانات من و من تمام ایمان خود را برای خود از دست دادم
سال ها.
مخاطی یا مخاط MUCOUS صفتی است، مانند MUCOUS
غشاء.
نام ترشح ضخیم از
غشای مخاطی MUCUS نام دارد.

نظرات فیس بوک