طولانی و طولانی مدت

خانه » طولانی و طولانی مدت

طولانی در سؤالات و جملات منفی رایج است و بعد از آن نیز.

  • چقدر منتظر بودی؟ من بازی نکردم طولانی.
  • این کنسرت نیز بود طولانی.

در جملات مثبت، ما معمولا از آن استفاده می کنیم زمان طولانی.

  • منتظر بودم زمان طولانی. (من منتظر طولانی ام، اما معمول نیست.)
  • طول می کشد مدت زمان طولانی برای رفتن به خانه اش

نظرات فیس بوک