پیش فرض ها: در داخل و داخل

خانه » پیش فرض ها: در داخل و داخل

1 برای صحبت در مورد موقعیت چیزی (بدون حرکت)، ما استفاده می کنیم in.

  • سوزی کجاست؟ In اتاق خواب.
  • مادر من زن است in صندلی توسط پنجره.

2 وقتی ما در مورد یک جنبش صحبت می کنیم، معمولا از آن استفاده می کنیم به.

  • او آمد به اتاق من برگزاری یک مقاله است
  • من بیرون رفتم به باغ به فکر.

پس از چند کلمه، هر دو ممکن است. (به عنوان مثال پرتاب، پرش، برش، فشار).
ما ترجیح می دهیم به وقتی که ما از جنبش فکر می کنیم، و in هنگامی که ما از پایان حرکت فکر می کنیم
جایی که چیزی خواهد بود

مقايسه كردن

  • او حلقه اش را انداخت به هوا.
  • او حلقه اش را انداخت in(به سمت رودخانه.

استفاده می کنیم in پس از نشستن، و خیلی بعد از قرار دادن.

  • He نشستم صندلی مورد علاقه اش (نه او نشست ...)
  • I قرار دادن دست من in جیب من.

نظرات فیس بوک