در زمان یا در زمان؟

خانه » در زمان یا در زمان؟

گاهی اوقات دو پیش فرض را می توان با اسم مشابه استفاده کرد، اما معنی آن متفاوت است.

 • درس ها در 8.30 شروع می شوند و من همیشه می رسم در زمان. (= در 8.30)
 • درس ها در 8.30 شروع می شوند و من همیشه آنجا می روم به موقع. (= قبل از 8.30؛ من دیر نیستم)
 • در پایان رفتیم خونه. (= در نهایت، پس از یک دوره طولانی)
 • در پایان از کتابی که ازدواج می کنند.
 • دو مرد هستند تجارت. (= آنها بازرگانان هستند)
 • دو مرد در آلمان هستند در کسب و کار (= آنها برای کار وجود دارد و نه برای تعطیلات)
 • من تو را خواهم دید یک لحظه. (= خیلی زود)
 • من نمی توانم با شما صحبت کنم در حال حاضر. (= در حال حاضر)

در زمان و در زمان

در زمان = punctual، نه دیر
اگر چیزی در زمان اتفاق می افتد، در آن زمان برنامه ریزی شده اتفاق می افتد:

 • قطار 11.45 به موقع به سمت چپ حرکت کرد. (= در 11.45 سمت چپ)
 • شما را در 7.30 ملاقات خواهم کرد. ' 'OK، اما لطفا در زمان.' (= دیر نکنید، در 7.30 وجود داشته باشد
 • این کنفرانس به خوبی سازمان یافته بود. همه چیز در زمان شروع و به پایان رسید.

مخالفت با زمان دیر است:

 • در زمان است دیر نکن

به موقع (برای چیزی / انجام کاری) = به زودی به اندازه کافی:

 • آیا در زمان شام به خانه می روید؟
  (= به زودی به اندازه شام)
 • من ام را یک روز تولد فرستادم 1 امیدوار است که در زمان (برای روز تولدش) وارد شود.
  (= یا قبل از تولدش)
 • عجله دارم. من می خواهم در زمان بازی در خانه باشم تا بازی را در تلویزیون ببینم.
  (= به زودی به اندازه کافی برای دیدن بازی)

مخالفت با در زمان is خیلی دیر شده:

 • من خیلی دیر کردم تا بازی را در تلویزیون ببینم.

می توانی بگویی فقط در زمان (= تقریبا خیلی دیر):

 • ما برای قطار خود به موقع به ایستگاه رفتیم.
 • یک کودک در جلوی ماشین به جاده سوار شد - من توانستم فقط در زمان توقف کنم.

نظرات فیس بوک