اگر چنین است و اگر نه

خانه » اگر چنین است و اگر نه

ما می توانیم از این عبارات به جای تکرار یک فعل که قبلا ذکر شده استفاده کنیم.

  • آیا شما این شب را آزاد میکنید؟ اگر چنین است، بیایید غذا بخوریم.
    (= ... اگر شما ...)
  • ممکن است فردا شما را ببینم اگر نه، پس من شنبه خواهد بود
    (= ... اگر من ... نیستم)

نظرات فیس بوک