چطوری؟

خانه » چطوری؟

I. چه + اسم (چه رنگ ...؟ / چه نوع ...؟ و غیره)

 • چه رنگی اتومبیل شماست؟
 • چه رنگی چشمان شماست؟
 • چه اندازه ای این پیراهن است؟
 • چه چیزی تلویزیون شماست؟
 • چه زمانی آیا این است؟
 • چه روزی آیا امروز است؟
 • چه نوع از شغل می خواهید؟ (یا چه نوعی از شغل ... ؟ / چه نوع از شغل?)

چی بدون اسم:

 • چیرنگ مورد علاقه شما؟
 • چی آیا می خواهید این شب را انجام دهید؟

دوم کدام + اسم (چیزها یا افراد):

 • کدام قطار آیا شما گرفتار هستید - 9.50 یا 10.30؟
 • کدام دکتر؟ آیا شما می بینید - دکتر الیس، دکتر گری یا دکتر هیل؟

استفاده می کنیم که بدون اسم برای چیزها، نه مردم:

 • که بزرگتر است - کانادا یا استرالیا؟

استفاده می کنیم که برای مردم (بدون اسم):

 • که قد بلند است - بیل یا جری؟ [نه "کدام بلندتر است؟")

III. چی or کدام یک؟

استفاده می کنیم که زمانی که ما در مورد تعداد کمی از امکانات فکر می کنیم (شاید 2، 3 یا 4):

 • ما می توانیم به این راه یا همان راه برویم. کدوم راه ما باید برویم؟
 • چهار چتر اینجا وجود دارد. که مال شما است؟

چی عمومی تر است:

 • چی پایتخت آرژانتین است؟
 • چه نوع از موسیقی دوست داری؟

مقايسه كردن:

 • چه رنگی چشم اوست؟ (نه 'کدام رنگ؟')
  کدام رنگ
  آیا ترجیح می دهید، صورتی یا زرد؟
 • چی طولانی ترین رود در جهان است؟
  که
  طولانی ترین رودخانه است - می سی سی پی، آمازون یا نیل؟

IV چطور؟

 • چطور؟ شب گذشته حزب بود؟ 'عالی بود.'
 • چطور؟ آیا شما معمولا به کار می روید؟ 'با اتوبوس.'

شما می توانید استفاده کنید چگونه + صفت / قید (چقدر بلند / چند ساله / چقدر و غیره.):

 • چگونه بلند شما هستید؟' من 1 متر 70 هستم.
 • چگونه بزرگ خانه است؟ "خیلی بزرگ نیست."
 • چگونه قدیمی مادرشما است؟' "او 45 است."
 • چگونه بسیار آیا از اینجا تا فرودگاه است؟ 'پنج کیلومتر.'
 • چگونه غالبا آیا از ماشین خود استفاده می کنید؟ 'هر روز.'
 • چگونه طولانی آیا آنها ازدواج کرده اند؟ 'ده سال.'
 • چگونه بسیار غذا بود؟ 'بیست پوند.'

نظرات فیس بوک