داشته باشید - پرداخت کنید

خانه » داشته باشید - پرداخت کنید

آیا

توجه داشته باشید که این افعال با داشته باشد به جای هر فعل دیگری (به عنوان مثال دریافت کنید or ساختن)

جابجایی مثال
یک تصادف داشته باش آقای گری در شب گذشته حادثه ای پیش آمد اما او اکنون خوب است.
یک استدلال / یک ردیف داشته باشید ما در مورد چگونگی رفع این ماشین یک بحث / ردیف داشتیم.
استراحت داشته باشید بگذارید زمانی که این تمرین را تمام کنید شکسته شوید.
گفتگو / چت داشته باشید من امیدوارم که بعد از جلسه، یک چت داشته باشیم.
مشکل داشتن این کلاس درک چگونگی انجام کار را داشت.
یک رویا / کابوس داشته باشید شب گذشته کابوس داشتم
تجربه داشته باشید روز دیگر ترسناک بودم.
احساس کن من احساس می کنم چیزی اشتباه است
از آن لذت ببرید / زمان خوبی داشته باشید من مطمئن هستم که شما در سفر مدرسه سرگرم کننده خواهید بود.
یک نگاه معلم می خواست نگاهی به آنچه که انجام می داد نگاه کند.
مهمونی گرفتن بیایید یک مهمانی در پایان دوره داشته باشیم.
مشکلی دارید اگر با تمرینات مشکل دارید از معلم بخواهید.
سعی کنید / بروید من توضیح می دهم که چه باید بکنیم و سپس شما می توانید بروید / سعی کنید.

پرداخت

جابجایی مثال
توجه کن شما باید به معلم توجه کنید.
یک مکمل را بپردازید من سعی کردم به او یک تعریف پرداخت، اما او اشتباه درک کرد.
پرداخت (آخرین) احترام خود را در مراسم تشییع جنازه، آخرین احترامات خود را به فردی که درگذشته است، به عهده می گیرد.
ادای احترام [رسمی] وقتی جک بازنشسته شد، رئیسش سخنرانی کرد و به تمام آنچه که برای این شرکت انجام داده بود قدردانی می کرد.

نظرات فیس بوک