داشتن و داشتن

خانه » داشتن و داشتن

شما می توانید استفاده کنید (بدون داشتن). تفاوت معنی داری وجود ندارد:

 • آنها یک ماشین جدید دارند or آنها یک ماشین جدید دارند
 • لیزا دو برادر داشت or لیزا دو برادر دارد
 • من یک سردرد دارم، or من سردرد دارم
 • خانه ما یک باغ کوچک دارد or خانه ما یک باغ کوچک دارد.
 • او چند مشکل دارد، یا او چند مشکل دارد.

با استفاده از این معانی (مالکیت و غیره)، نمیتوانید از فرمهای مستمر استفاده کنید (دارای داشتن و غیره):

 • ما از تعطیلات ما لذت می بریم ما / ما یک اتاق خوب در هتل داریم (نه داشتیم می خوردیم)

برای گذشته ما استفاده می کردیم (بدون):

 • لیزا وقتی که کودک بود، موهای بلند داشت (نه لیزا داشت)

در سؤالات و جملات منفی، سه شکل ممکن وجود دارد:

آیا شما سوالی دارید؟ من هیچ سوالی نداشتم
آیا هیچ سوالی دارید؟ من هیچ سوالی ندارم
آیا شما سوالی دارید؟ (کمتر معمول) من هیچ سوالی ندارم (کمتر معمول)
آیا او ماشین را گرفت؟ او یک ماشین نداشت
آیا او یک ماشین دارد؟ او ماشین ندارد
آیا او یک ماشین است؟ (کمتر معمول) او ماشین ندارد (کمتر معمول)

در سوالات گذشته و جملات منفی، ما استفاده می کنیم:

 • وقتی در لندن زندگی می کردی ماشین داشتی؟
 • من تماشا نکردم، بنابراین 1 زمان را نمی دانست.
 • لیزا موهای بلند داشت، آیا او نبود؟

صبحانه داشته باشید / یک حمام داشته باشید یا زمان خوبی داشته باشید
ما نیز از آن استفاده می کنیم (اما نه برای بسیاری از فعالیت ها و تجربیات داشته اند.

 • صبحانه / شام / یک فنجان قهوه / چیزی برای خوردن و غیره
 • حمام / دوش / شنا / استراحت / استراحت / مهمانی / تعطیلات
 • یک تصادف / یک تجربه / یک رویا
 • یک نگاه (در چیزی)
 • یک چت / مکالمه / بحث (با کسی)
 • مشکل / مشکل / سرگرم کننده / زمان خوب است
 • یک کودک (= تولد یک نوزاد)

آیا این است؟ نه ممکن است در عبارات

 • گاهی اوقات من یک ساندویچ برای ناهار خود دارم. (نه من کردم)
  اما
  من دارم / دارم ساندویچ می خورم یکی میخوای؟

شما می توانید با فرم های پیوسته (دارای داشتن و غیره) با عبارات استفاده کنید:

 • ما از تعطیلات ما لذت می بریم ما زمان خوبی داریم (نه ما داریم)
 • مایک در حال حاضر دوش دارد. او هر روز حمام می کند

در سوالات و جملات منفی که ما استفاده می کنیم انجام می شود / انجام می دهد / آیا:

 • معمولا صبحانهی زیادی ندارم (نه من معمولا ندارم)
 • جنی ناهار چقدر وقت دارد؟ (نه ناهار جنی داره)
 • آیا شما دچار مشکل برای پیدا کردن یک مکان برای زندگی هستید؟

نظرات فیس بوک