کمتر و کمتر

خانه » کمتر و کمتر

کمتر مقایسهای است کمی از (استفاده قبل از اسم های جمع)
کمتر مقایسهای است کوچک (قبل از اسمهای غیرقابل شمارش که منحصر به فرد هستند استفاده می شود)

  • کمی از چالش ها و مسائل/ کمتر مشکلات
  • کوچک پول / کمتر پول
  • من کردم کمتر مشکلات از من استفاده می شود
  • بدست می اورم کمتر پول از پستچی.

برخی از افراد از زبان غیر رسمی استفاده می کنند کمتر با کلمات چندگانه

  • من کردم کمتر مشکلات از من استفاده می شود.

نظرات فیس بوک