دورتر و بیشتر

خانه » دورتر و بیشتر

1 ما از هر دو دورتر و بیشتر استفاده می کنیم تا در مورد فاصله صحبت کنیم.
تفاوت معنایی وجود ندارد.

  • ادینبورگ دورتر / دورتر از یورک است.

2 ما می توانیم بیشتر (اما نه دورتر) به معنای "اضافی"، "پیشرفته تر"، "اضافی"

  • برای اطلاعات بیشتر اینجا را ببینید
  • کالج تربیت بدنی

نظرات فیس بوک