نسبتا، کاملا، نسبتا و زیبا

خانه » نسبتا، کاملا، نسبتا و زیبا

1. منصفانه اصلاح صفت ها و قواعد. این خیلی قوی نیست:
اگر می گویید که کسی "نسبتا خوب" یا "نسبتا هوشمندانه" است، خیلی خوشحال نخواهد شد.

 • "فیلم چگونه بود؟" "منصفانه خوب نه بهترین من که امسال دیده ام
 • من یونانی صحبت می کنم منصفانه خوب - به اندازه کافی برای اهداف روزمره.

2 کاملا کمی قوی تر از نسبت است

 • "فیلم چگونه بود؟" "کاملا خوب شما باید "
 • او در یونان دو سال بوده است، بنابراین او یونانی صحبت می کند کاملا خوب.

کاملا می تواند افعال را تغییر دهد

 • این یک مهمانی خوب بود من کاملا از خودم لذت برد.

3. بلکه قوی تر از کاملا است این می تواند به معنای "بیش از حد معمول"، "بیش از انتظار" یا "بیشتر از خواسته شده است

 • "فیلم چگونه بود؟" "بلکه خوب، من شگفت زده شدم
 • موریس یونانی صحبت می کند نسبتا خوب. مردم اغلب فکر می کنند او یونانی است
 • فکر میکنم گرما را روشن میکنم این است نسبتا سرماخوردگی

بلکه می تواند افعال را تغییر دهد

 • I نسبتا مانند باغبانی

4. زیبا شبیه به آن است. این فقط در انگلیسی غیر رسمی استفاده می شود

 • "چگونه احساس می کنید؟" "زیبا خسته شدم من میرم بخوابم"

5 توجه داشته باشید

 1. معنای دقیق این کلمات ممکن است به اندیشه ای که استفاده می شود بستگی داشته باشد
 2. کاملا به این ترتیب در انگلیسی آمریکایی مورد استفاده قرار نگرفته است
 3. ما گذاشتیم کاملا و نسبتا قبل از یک /
 • بود کاملا یک روز خوب.
 • من خواندن دارم نسبتا یک کتاب جالب

نظرات فیس بوک