هر کدام

خانه » هر کدام

1 ما استفاده می کنیم هر برای صحبت در مورد دو یا چند نفر یا چیزها.
استفاده می کنیم هر برای صحبت در مورد سه یا بیشتر (به جای "هر دو" ما هر دو می گویند)

2 ما میگوییم هر زمانی که ما به مردم و یا چیزهای جداگانه فکر می کنیم، یکی در یک زمان.
ما می گوییم هر هنگامی که ما به مردم یا چیزها با هم فکر می کنیم، در یک گروه (هر کس به همه نزدیک تر است)

Compere:

  • ما میخواهیم هر کودک خود را در راه خود توسعه دهد
  • ما میخواهیم هر کودک خوشحال است
  • هر یک فرد به نوبه خود به دکتر رفت
  • او داد هر بیمار همان دارو است.

تفاوت همیشه عالی نیست و اغلب هر دو کلمه ممکن است.

  • شما زیبا تر نگاه میکنید هر / هر زمان من را می بینم

نظرات فیس بوک