انجام دهید

خانه » انجام دهید

این واحد با آن معامله می کند ساخت و انجام دادن، دو فعل که بسیاری از زبان آموزان با آن مشکل دارند. اگر به خاطر داشته باشید که معنی اساسی ساخت در مورد تولید چیزی و معنی اساسی است do در مورد انجام یک عمل است، سپس در این صفحه ممکن است منطقی تر باشد.

ساخت
جابجایی مثال
ترتیب برای مدرسه می تواند ترتیب برای دانش آموزان با نیازهای ویژه
تغییر / تغییر دهید مدیر جدید برنامه ریزی کرده است برخی از تغییرات را انجام دهید.
انتخاب کن جیل مجبور بود انتخاب کن بین حرفه و خانواده اش.
یک نظر / نظر بدهید هر کسی دوست دارد نظر بده در بحث؟
کمک به او ساخته شده مفید کمک به بحث.
تصمیم گرفتن من خوشحالم که شما آن را دارید تصمیم را بگیر من نه.
تلاش کن جو واقعا است تلاش کردن با ریاضیاتش در این دوره.
عذر خواهی کن من خیلی خسته ام امشب. بیایید عذر خواهی کن و در خانه بمان
دوست شدن کارن بسیار خوب است دوست شدن.
بهبودی بده رنگ آمیزی اتاق واقعا وجود دارد بهبودی ایجاد کرد.
اشتباه بزن آنها دارند اشتباه در لایحه ما
تماس تلفنی برقرار کنید بایستی که برخی از تماس های تلفنی را انجام دهید قبل از شام.
پیشرفت هریت است پیشرفت می کند با تمام مدرسه ی او.
Do
جابجایی مثال
بهترین کار خود را انجام دهید همه چیز در امتحان مهم است بهترین خود را انجام دهید.
آسیب بزن طوفان آسیب زد به سقف ما
یک آزمایش انجام دهید ما انجام آزمایش برای آزمایش چگونگی واکنش فلز با آب.
انجام تمرینات ما به شما انجام برخی تمرینات تمرین این همایش ها فردا.
یک نفر را یک نوبت خوب / کسی بخواهد پیش بینی ها و راهنمایی ها باید انجام شود یک نفر به نوبت خوب کار کن هر روز.
صدمه بزن تغییر قوانین ممکن است do بیش صدمه از خیر
موهایت را بکن نه آماده نیستم 1 نه موهایم را انجام دادم نشده است.
مشقت را بنویس پسر من باید داشته باشد انجام تکالیف خود را انجام دهید بلافاصله بعد از مدرسه
اتو کردن / خرید / شستشو و غیره انجام دهید من خواهم انجام شستشو اگر شما اتو کردن را انجام دهید
کاری انجام دهید ما به شما کاری انجام دهید در پروژه ما و سپس ما به سینما برویم.

نظرات فیس بوک