فهرست D

خانه » فهرست D

وابسته یا
بستگی دارد؟
معنی (به معنای وابسته) همیشه است
-نت
او یک بیوه است که دارای پنج نفر است
کودکان.
Iamabsolutely وابسته به a
حقوق بازنشستگی.
اسم (به معنی کسی که است
وابسته) به طور سنتی نوشته شده است
آدم با این حال، عمل آمریکایی از
نوشتن یا -ant یا -ENT برای اسم
اکنون در اینجا پخش شده است. در هر صورت املا بودن است
در حال حاضر در نظر گرفته شده برای اسم درست اما
آگاه باشید که برخی از خوانندگان محافظه کار
این را فهمیده است.
او دارای پنج نفر وابسته /
بستگان
دستگاه / طراحی DEVICE اسم است.
قفل یک دستگاه جالب است.
DEVISE فعل است
سعی کنید اخطار زنگ ساده را انجام دهید.
از f / to / than متفاوت است در حال حاضر "متفاوت از" و "متفاوت از" است
هر دو فرم های قابل قبول را در نظر گرفتند
سلیقه من متفاوت از شماست.
سلیقه من متفاوت است به شما.
کاربردهای محافظه کارانه، با این حال، بسیار زیاد است
ترجیح می دهند پیش فرض "از" و این است
به طور گسترده در زمینه های رسمی استفاده می شود.
'درصورتی که از فایرفاکس استفاده شود قابل قبول است
انگلیسی آمریکایی اما هنوز به طور کامل نیست
پذیرفته انگلیسی انگلیسی
ناهار خوری یا نوشیدنی؟ خوردن + ing = غذا خوردن (به عنوان در اتاق غذاخوری)
din + ing = dinning (نوشتن سر و صدا در
گوش ها)
کشف یا اختراع کنید شما کشف چیزی که شده است
این همه زمان برای شما ناشناخته است (به عنوان مثال یک
ستاره).
شما INVENT چیزی اگر شما آن را ایجاد کنید
برای اولین بار (به عنوان مثال یک ماشین زمان).
جایگزین یا جایگزین؟ برای جابجایی حرکت دادن کسی است یا
چیزی از محل معمول آن:
هوای متحرک یک جابجایی
فرد
چیزی که اشتباه است این است که آن را در
جای اشتباه (و احتمالا فراموش کنید که در آن
است):
یک آپستروم مضر؛ مستهجن
مهربانی.
پیش نویس یا پیش نویس؟ یک پروژه یک اقدام اول یا بعدی است
قبل از اینکه یک مقاله از کار نوشته شود
پایان یافت
یک پروژه یک جریان هوای سرد در یک است
اتاق
یکی نیز اشاره به یک پروژه از ale، a
بازی DRAFTS و یک قایق دارای یک
طرح کم عمق
کشش یا تساوی؟ DRAWS فعل است
او برای یک کودک جوان خیلی خوب کار میکند.
اشیاء اسم است.
جابجایی از صندوق بسیار زیاد است
ff
دوگانه یا دوئل؟ DUAL به معنی دو (به عنوان مثال کنترل های DUAL،
Carriageway دوگانه).
DUEL بدین معناست که فاج یا مسابقه است.
به دلیل / به دلیل به طور جدی باید به خاطر داشته باشید
اسم:
غیبت او به خاطر بیماری بود. (اسم)
تاخیر به علت برگ درختان بود
خط (اسم)
به عبارت دقیق تر، "به دنبال" باید اشاره کند
به یک فعل:
راهپیمایی به اتمام رسید
طوفان. (فعل)
به او آسیب زد، او مرهم شد
بدی (فعل)
با این حال، در سال های اخیر، استفاده از 'به دلیل
به جایی که به طور سنتی "به دلیل" می شود
مورد نیاز است گسترده شده است.
با این حال، برخی از نویسندگان دقیق
ادامه این تمایز را حفظ کنید
شما ممکن است بخواهید این را نیز در رسمی انجام دهید
متن نوشته.
رنگرزی یا در حال مرگ؟ رنگ آمیزی از فعل به رنگ می آید.
او تمام جلیقه هایش را به رنگ سبز رنگ کرد.
مرگ از فعل می آید
او او را با نفس کشیدن خود لعنت کرد.

نظرات فیس بوک