برای، در طول و در حالی که

خانه » برای، در طول و در حالی که

برای و در طول

استفاده می کنیم برای + یک دوره از زمان برای گفتن چقدر طول می کشد:

برای دو ساعت / برای یک هفته / برای سنین

 • شب گذشته تلویزیون را دو ساعت تماشا کردیم.
 • دایان برای یک هفته در ماه سپتامبر رفته است.
 • کجا بودی؟ من منتظر سنین هستم
 • آیا برای تعطیلات آخر هفته می روید؟

استفاده می کنیم در طول + اسم می گویند وقتی چیزی اتفاق می افتد (نه چه مدت):

در طی فیلم/ در حین تعطیلات ما/ در حین شب

 • من در طول فیلم به خواب رفته بودم.
 • ما در طول تعطیلات ما برخی از افراد واقعا عالی را دیدیم.
 • زمین مرطوب است در شب باید بارندگی داشته باشد.

با "کلمات زمان" (به عنوان مثال: صبح / بعد از ظهر / تابستان)، معمولا می توانید در یا در زمان:

 • این شب در شب (و یا در شب)
 • من بعد از ظهر به شما تلفن می زنم (یا بعد از ظهر من

شما نمیتوانید در طی مدت استفاده کنید تا بگویید چه مدت طول می کشد:

 • برای مدت سه روز بدون توقف، (نه در طول سه روز)

مقایسه در طول و برای:

 • من در طول فیلم به خواب رفته بودم.
  من نیم ساعت خوابیدم.

در طول و در حالی که

استفاده می کنیم در طول + اسم:

 • من در طول فیلم به خواب رفته بودم.
 • ما بسیاری از افراد جالب را دیدیم

استفاده می کنیم در حالی که + موضوع + فعل:

 • وقتی تلویزیون را تماشا می کردم، خوابیدم.
 • ما در طول تعطیلات ما بسیاری از افراد جالب را دیدیم، در حالی که ما در تعطیلات بودیم.

برخی از نمونه های دیگر در حالی که:

 • ما کلر را دیدیم در حالی که منتظر اتوبوس بودیم.
 • در حالی که شما بیرون بودید، یک تماس تلفنی برای شما وجود داشت.
 • کریس در حالی که تلویزیون را تماشا می کرد، کتابی را خواند.

وقتی درباره آینده صحبت می کنید، از آن استفاده کنید در حال حاضر (نه خواهد شد) بعد از:

 • من هفته آینده در لندن هستم من امیدوارم که تام را ببینم در حالی که من آنجا هستم
  (نه در حالی که من آنجا خواهم بود)
 • در حالی که منتظر چه کاری هستید؟ (نه در حالی که شما انتظار می رود)

نظرات فیس بوک