در طول و در

خانه » در طول و در

1 ما از هر دو استفاده می کنیم در طی و in می گویند چیزی در یک دوره زمانی مشخص رخ می دهد

  • ما در تعطیلات هستیم در طی/in اوت
  • من از خواب بيدار شدم در طی/in شب

2 ما ترجیح می دهیم در طی هنگامی که ما تأکید می کنیم که ما در مورد کل دوره صحبت می کنیم

  • مغازه بسته شده است در طی تمام آگوست
    (نه در کل آگوست)

3 ما استفاده می کنیم در طی، نه in، زمانی که می گوییم چیزی بین آغاز و پایان فعالیت اتفاق می افتد
(یک دوره زمانی)

  • او برخی از تجربه های عجیب و غریب داشت در طی خدمات نظامی او.
    (نه در خدمات نظامی او)
  • من سعی خواهم کرد به شما تلفن کنم در طی ملاقات (نه در ملاقات)

نظرات فیس بوک