برای، از، از، قبل و قبل

خانه » برای، از، از، قبل و قبل

1. برای, پس از و از جانب "نقطه به جلو" در زمان
سوزن و قبل از "نقطه عقب" در زمان.

2 ما استفاده می کنیم برای می گویند چقدر طول می کشد

برای + مدت زمان

 • یک بار گیتار را مطالعه کردم برای سه سال
 • این خانه خالی است برای شش هفته
 • ما برویم برای سه هفته هر تابستان.
 • رئیس من در ایتالیا خواهد بود برای ده روز آینده.

هنگامی که ما در مورد دوره زمانی تا کنون صحبت می کنیم، از آن استفاده می کنیم برای با زمان کامل فعلی (دارای + مزایای گذشته)

 • من او را شناخته ام برای مدت زمان طولانی (نه من او را می دانم ...)

یک پیشرو در حال حاضر با برای اغلب به آینده اشاره دارد.

 • چه مدت برای ماندن هستی؟ (= تا زمانی که)

ما می توانیم ترک کردن با چه مدت ...؟

 • چه مدت شما اقامت؟
 • چه مدت انتظار دارید؟

3. از جانب و پس از نقطه شروع یک عمل یا حالت را بدهید: آنها می گویند زمانی که چیزی شروع می شود یا شروع می شود.

از / از نقطه شروع +

 • من اینجا خواهم بود از جانب سه ساعت بعد از ظهر
 • من کلمه از جانب نه دقیقه مانده به پنج.
 • از جانب در حال حاضر در. من قصد دارم هر روز بروم.
 • از جانب اولین دوران کودکی او موسیقی را دوست داشت
 • من منتظر بوده ام پس از ساعت ده.
 • من او را شناخته ام پس از ژانویه.

پس از نقطه شروع اقدامات و ایالت هایی که تا حال حاضر ادامه دارند؛ از جانب نقطه شروع اقدامات و ایالت های دیگر را می دهد

4. برای و پس از هر دوی آنها میتوانند با حال حاضر کامل (دارای + مزاج گذشته) مورد استفاده قرار گیرند. آنها شبیه هم نیستند

برای دوره +

 • من او را برای سه روز شناختم
 • من برای یک ماه در اینجا هستم
 • من ماشین خود را برای سنین داشته ام

از + نقطه شروع +

 • من از روز سه شنبه او را شناخته ام.
 • من از ژوئیه اینجا هستم
 • من از 1980 ماشین خود را داشته ام

نظرات فیس بوک