گسترده و گسترده است

خانه » گسترده و گسترده است

وسیع برای فاصله فیزیکی از یک طرف به چیزی دیگر استفاده می شود.

  • ما زندگی می کنیم in بسیار وسیع خیابان
  • ماشین نیز هست وسیع برای گاراژ

پهن بیشتر در عبارات انتزاعی استفاده می شود.

  • پهن توافق (= موافقت بیشترین امتیاز)
  • پهندرک (= تحمل آمیز)
  • پهن روز روشن (= کامل، نور روز روشن)

Broad در اصطلاح نیز استفاده می شود پهن شانه ها (= شانه های گسترده ای) و در توصیف چشم انداز در سبک رسمی.

  • در سراسر پهن دره، کوه ها به رنگ آبی و مرموز است.

نظرات فیس بوک