در پایان، در پایان

خانه » در پایان، در پایان

در پایان (از چیزی) = در زمانی که چیزی به پایان می رسد.

 • در پایان ماه
 • در پایان ماه ژانویه
 • در پایان بازی
 • در پایان فیلم
 • در انتهای دوره
 • در پایان کنسرت
 • من در پایان ماه ژانویه / در پایان ماه می روم.
 • در انتهای این کنسرت، اعتراض زیادی بود.
 • بازیکنان در انتهای بازی دست ها را لرزاندند.

شما نمی توانید "در پایان ..." بگویید. بنابراین شما نمی توانید بگویید "در پایان ژانویه" یا "در پایان کنسرت".

مخالفت با در پایان …) is در شروع …):

 • من در آغاز ژانویه می روم (نه در آغاز)

در پایان = در نهایت

استفاده می کنیم در پایان وقتی می گوییم نتیجه نهایی یک وضعیت چیست:

 • ما با ماشین ما مشکلات زیادی داشتیم. در پایان آن را فروختیم. (= در نهایت ما آن را فروختیم)
 • او بیشتر و بیشتر عصبانی شد. در نهایت او فقط از اتاق خارج شد.
 • آلن نمی توانست تصمیم بگیرد کجا برای تعطیلات خود برگزار شود. او در نهایت هیچ جا نرفت. (نه در پایان)

مخالفت با در پایان معمولا در ابتدا:

 • در ابتدا خیلی خوب نبودیم، اما در نهایت، دوستان خوبی بودیم.

نظرات فیس بوک