مانند و مانند

خانه » مانند و مانند

I. شباهت

ما می توانید استفاده کنید پسندیدن or as می گویند چیزها شبیه هستند

 1. پسندیدن پیش فرض است ما مانند قبل از اسم یا ضمایم استفاده می کنیم

مانند + اسم / جاییک

 • نگاه کن پسندیدن خواهر شما (نه .. به عنوان خواهر شما)
 • او فرار پسندیدن باد .
 • این پسندیدن یک رویا
 • او فقط لباس پوشیدن دارد پسندیدن me

استفاده می کنیم پسندیدن برای مثال دادن

 • او در بعضی از موضوعات خوب است پسندیدن ریاضیات
  (نه .. ریاضیات)
 • در کشورهای کوهستانی پسندیدن سوئیس…

2. As پیوستگی است ما قبل از یک بند استفاده می کنیم
بیان با یک پیش فرض آغاز می شود

+ clause

به عنوان + پیش فرض عبارت

 • هیچ کس او را نمی شناسد as من انجام می دهم
 • ما اغلب چای را با غذا می نوشیم as آنها در چین کار می کنند
 • در 1939، as در 1914، همه می خواستند جنگ داشته باشند
 • در روز جمعه، as در روز سه شنبه، این جلسه در 6.30 برگزار خواهد شد

در انگلیسی رسمی مانند اغلب به جای به عنوان استفاده می شود.
این در انگلیسی آمریکایی بسیار رایج است

 • هیچکس عاشق شما نیست مثل من

دوم تابع

 1. استفاده می کنیم as, دوست ندارم برای گفتن اینکه چه چیزی شخص یا چیزها را انجام می دهد-
  کارهایی که مردم انجام می دهند، چه چیزهایی برای آنها استفاده می شود، و غیره
 • او کار می کرد به عنوان یک منتظرr برای دو سال (نه ... مثل یک پیشخدمت)
 • لطفا از صفحه خود استفاده نکنید به عنوان یک زیرسیگاری

نظرات فیس بوک