اگر چه / هرچند / حتی هر چند، به رغم / با وجود

خانه » اگر چه / هرچند / حتی هر چند، به رغم / با وجود

پس از اینکه ما استفاده از یک موضوع + فعل: '

 • اگرچه بارندگی زیاد بود، از تعطیلات ما لذت بردیم.
 • من شغل را نگرفتم، اگرچه مدارک لازم را داشتم.

مقایسۀ معنی هرچند و به این دلیل است:

 • ما رفتیم هرچند باران بود
 • ما بیرون رفتیم چون باران بود

بعد از اینکه یا علی رغم، ما از یک استفاده می کنیم اسم، a ضمیر (این / آن / آنچه و غیره) یا -ing:

 • به رغم باران، از تعطیلات ما لذت بردیم.
 • من شغل را نداشتم، به رغم داشتن مدارک لازم.
 • او خوب نبود، اما به رغم این، او به کار رفت.
 • به رغم آنچه گفتم دیروز، هنوز تو را دوست دارم

علیرغم این، همانند آن است. ما می گوییم با وجود آن، اما با وجود [بدون از):

 • او خوب نبود، اما با وجود این او به کار رفت.(نه با وجود این)

شما می توانید با وجود این واقعیت (که) ... و با وجود این واقعیت (که) ... می گویند:

 • من کار را نکردم به رغم واقعیت (که) من شرایط لازم را داشتم
  من کار را نکردم با وجود این واقعیت (که) من شرایط لازم را داشتم

به رغم و به دلیل:

 • ما به رغم باران (و یا ... با وجود باران) بیرون رفتیم
 • ما به خاطر باران بیرون رفتیم.

مقایسه هرچند و به رغم / با وجود:

 • اگر چه ترافیک بد بود، / به رغم ترافیک، ما به موقع وارد شدیم
  (نه
  به رغم ترافیک بد بود)
 • نمی توانم بخوابم هرچند خیلی خسته بودم / با وجود خستگی بسیار خسته شدم
  (نه
  با وجود اینکه خسته شدم

گاهی اوقات ما از هرچیزی استفاده می کنیم، اگرچه:

 • من شغل را نگرفتم، گرچه شرایط لازم را داشتم.

در انگلیسی صحبت ما اغلب از انتهای جمله استفاده می کنیم:

 • خانه خیلی خوب نیست هر چند باغ را دوست دارم (= اما من باغ را دوست دارم)
 • من هر روز آنها را میبینم هرگز به آنها نگفتم. (= اما من هرگز به آنها نگفتم)

حتی اگر (اما نه "تنها") یک فرم قوی تر از آن است:

 • حتی اگر واقعا خسته بودم، نمی توانستم بخوابم (نه حتی من واقعا خسته بودم ...)

نظرات فیس بوک