همچنین، و همچنین و نیز

خانه » همچنین، و همچنین و نیز

- clause + همچنین = clause + هم

- همچنین و هم بسته به معنی، می تواند به بخش های غلط از جمله اشاره کند. هنگامی که ما صحبت می کنیم، معنای دقیقی را با تاکید بر کلمه ای که به آنها اشاره می کنیم، می بینیم.

  • دیگر افراد در روزهای یکشنبه ملاقات می کنند و روز یکشنبه جلساتمان را برگزار می کنیم همچنین
  • ما برای پیاده روی در روزهای یکشنبه ای برویم و روز یکشنبه جلساتمان را برگزار می کنیم همچنین
  • ما در روز سه شنبه ملاقات می کنیم و روز یکشنبه جلسه می کنیم همچنین

- همچنین + verbs = be + همچنین

  • من او را دوست ندارم همچنین فکر می کنم او عصبانی است
  • او آواز می خواند و او همچنین داره پیانو میزنه
  • من گرسنه هستم و من هستم همچنین خیلی خستم

- همچنین (هم) در پاسخ کوتاه (نه همچنین)

  • من گرسنه هستم من هستم هم/ بنابراین من / من / من هستم همچنین (من نه همچنین)

- استفاده نمی همچنین، همچنین همچنین در جملات منفی = نه .. بالاتر، نه یا نه

  • او آنجاست هم - او هم وجود ندارد
  • من به شما علاقه دارم همچنین - من هم دوست ندارم
  • من انجام می دهم هم - من هم نمی کنم.

نظرات فیس بوک