همه و همه

خانه » همه و همه

- همه + تعیین کننده + اسم = تعیین کننده + تمام + اسم

  • تمام زندگی من / تمام زندگی من
  • جولی تمام تابستان را در خانه سپری کرد / جولی کل تابستان را در خانه گذراند

- بیشتر شایع: اسم کل + اسم قابل شمارش
- بیشتر شایع: همه + اسم غیر قابل شمارش

  • او تمام درس را هدر داد
  • او تمام شیر را دوست دارد.

نظرات فیس بوک