همه و همه

خانه » همه و همه

- هر = تمام بدون استثنا

- همه (+ تعیین کننده) + plural = هر + تکین

 • همه کودکان به عشق نیاز دارند هر کودک نیاز به عشق دارد
 • همه شهرهای پر سر و صدا / هر شهر پر سر و صدا است
 • لطفا خاموش بشید تمام چراغ ها / لطفا خاموش هر سبک
 • من نوشته ام تمام دوستان من / من به هر دوستی که دارم ندارم (نه ... هر دوست من)

- همه + اسمهای نامشخص (نه هرکدام)

 • من دوست دارم تمام موسیقی (نه .. هر موسیقی)

- همه or هر + اسم شمارشی مجزا = هر بخش از کل

 • او اینجا بود تمام روز (از صبح تا شب)
 • او اینجا بود هر روز (= دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه ...، یکشنبه)

- احکام منفی = نه تمام/هر + اسم + فعل فعل

 • نه تمام مردم اسکاتلندی نوشیدنی ویسکی
 • نه هر دانشجوی امتحان را گذراند

II.

استفاده می کنیم هر + اسم مفرد (هر خانه / هر کشور و غیره.):

 • آلیس شده است هر کشوری در اروپا.
 • هر تابستان ما یک تعطیلات در دریا داریم
 • او متفاوت است در هر زمان من او را می بینم.

استفاده فعل انحصاری بعد از هر

 • هر خانه در خیابان is همان، (نه 'همان هستند')
 • هر کشور دارد پرچم ملی (نه 'دارند')

مقايسه كردن هر و همه:

 • هر دانش آموز در کلاس امتحان را گذراند
  تمام دانش آموزان کلاس امتحان را امتحان کردند
 • هر کشوری دارای پرچم ملی است.
  همه کشورها دارای پرچم ملی هستند.

هر روز و تمام روز

هر روز = در تمام روزها:

 • چند وقت؟ هر روز = صبح + برنده + TUE + WED + THUR + FRI + SAT
 • A: چند بار روزنامه را بخوانید؟ ب: هر روز.
 • بیل تلویزیون را حدود دو ساعت تماشا می کند هر عصر. (= در تمام شبها)

تمام روز = روز کامل:

چه مدت؟ ALL DAY = شروع روز-> پایان DAV

 • دیروز هوا خیلی بد بود باران آمد تمام روز.
 • پس از کار دیروز خسته شدم، بنابراین تلویزیون را تماشا کردم تمام بعد از ظهر. (= شب کامل)

استفاده فعل انحصاری بعد از همه / همه / همه چیز:

 • همه دارند چالش ها و مسائل، (نه 'همه وجود دارد')

نظرات فیس بوک