بعد از ظهر، شب و شب

خانه » بعد از ظهر، شب و شب

بعد از ظهر تغییرات عصر هنگامی که آن شروع به گرفتن تاریکی، بیشتر یا کمتر.
با این حال، این بستگی به زمان سال دارد.
در تابستان ما متوقف می شویم بعد از ظهر شش ساعته، حتی اگر هنوز نور باشد
در زمستان ما می گوئیم بعد از ظهر تا حداقل ساعت پنج، حتی اگر تاریک است.

عصر تغییرات شب بیشتر یا کمتر در هنگام خواب

توجه داشته باشید که عصر بخیر معمولا به معنای "سلام" و شب بخیر به معنای "خداحافظ"
- هرگز به مردم توصیه نمی شود.

  • A عصر بخیر آب و هوای وحشتناک، آیا این نیست؟
    بله بله وحشتناک.
  • A: هفته ها باران ندیده است. خوب. من باید بروم. شب بخیر
    B شب بخیر

نظرات فیس بوک