در سراسر و بیش از

خانه » در سراسر و بیش از

- در میان و روی = در طرف دیگر؛ به طرف دیگر

- ترجیح می دهند روی = حرکت به طرف دیگر از چیزی بالا

  • چرا این زن صعود می کند؟ روی دیوار؟

- ترجیح می دهند در میان = حرکت به طرف دیگر منطقه مسطح

  • او شش هفته به پیاده روی رفت در میان بیابان.

نظرات فیس بوک