بالا و بیش

خانه » بالا و بیش

- بالا و بیش = بالاتر از

A بالا / بیش از B است

متفاوت در بالا

  • یک عنکبوت در سقف بالای بالای سر شما وجود دارد.

- بالا = یک چیز مستقیما بیش از دیگری نیست

A بالاتر از B است (نه A بیش از B)

متفاوت در بالا

  • ما یک خانه کوچک در بالای دریاچه داریم

- بیش از = یک چیز دیگری را پوشش می دهد

A بیش از B است

A بیش از B است

  • ابر در جنوب شرقی انگلستان وجود دارد

- بیش از (در سراسر) = یک چیز دیگر عبور می کند

A (حرکت) بیش از / B است

  • کابل های برق بیش از / در سراسر زمینه گسترش می یابد.
  • هواپیما بیش از کانال پرواز کرد.

- Over = بیش از

  • "چقدر ساله هستی؟" "بیش از سی سال"
  • او بیش از دو متر بلند است.

- بالا = بیش از برخی عبارات به ویژه (مقیاس عمودی ..)

  • بالاتر از صفر (برای درجه حرارت)
  • بالاتر از سطح دریا
  • بالاتر از حد متوسط

نظرات فیس بوک