پرولتاریا ویتامین و مواد غذایی

خانه » پرولتاریا ویتامین و مواد غذایی

پرولتاریا ویتامین و مواد غذایی

1-2 کوتاه مدت
3-4 تنگ Loose / Baggy
5-6 grand / grand-petit
7-8 haut-bas
9-10 فانتزی ساده
11-12 lourd-lumière
13-14 Dark-Light
15-16 بزرگ étroit
17 کولر سویل
18 déchiré / poche déchirée
19 Fermeture Éclair cassée
20 bouton manquant
21 raccourcir la jupe
22 rallonger les manches
23 prenez la veste
24 بیرون بذار
25 fixer / réparer la couture

نظرات فیس بوک