جهان، فضای اکتشافی

خانه » جهان، فضای اکتشافی

L'Univers et spatial exploration

A. l'univers


1 کهکشان
2 ستاره
3 صورت فلکی
و نه لا Grande Ourse
ب ریزه اندام ماست

B. le système solaire


4 سلیل
5 لونه
6 planète
7 éclipse solaire
8 éclipse lunaire
9 شهاب سنگ
10 comète
11 astéroïde

12 Mercure
13 سیاره زهره
14 تره
15 مریخ
16. مشتری
17 کره ماه
18 اورانوس
19. نپتون
20 پلوتون

C. فضای اکتشافی


21 ماهواره
22 (espace) سده
23 مهندسی مکانی / اوربیت

24 فضای ایستگاه

25 astronaute
26 combinaison d'espace

27 fusée

28 rampe de lancement
29 فضاپیمای خالی
30 تقویت کننده موشک
31 کنترل ماموریت
32 OVNI / Unidentified objet volant / soucoupe volante

نظرات فیس بوک