زمان نا مشخص

خانه » زمان نا مشخص

زمان

Año، meses، temporadas، tiempo | Diccionario parñ niños

¿Qué hora es؟

¿Qué hora es؟ 8: 30. Ir a la escuela ¡هیچ se tarde!
¿Qué hora es؟ 10: 30. یک جگر ¡Vamos، بن!
¿Qué hora es؟
1: 30.
برای دیدن نظرات بیشتر اینجا کلیک کنید
¿Qué hora es؟ 3: 30.
Vamos یک کاسا
¡Ahora somos libres!

 1. una en punto
 2. cinco pasado uno
 3. diez pasado uno
 4. (a) 1: 15
 5. veinte pasado uno
 6. veinticinco pasado uno
 7. 1: 30
 8. وینتیچینکو داس
 9. وینت داس
 10. (a) 1: 45
 11. diez a dos
 12. cinco a dos

استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.
por، ejemplo، tres minutos pasadas las ist no pasadas las ist.

دیا، نوشه
12 AM، 12 PM
mediodía، medianochhe
reloj، reloj

9 am las nueve de la mañana
12,00 pm mediodía
5 pm las cinco de la tarde
7 pm las siete de la tarde
7,57 casi / casi las ocho
8,02 justo después de las ocho
11,30 PM 11 30 en la noche
12,00 من medianoche است

Números de tiempo، fecha، Diccionario de tiempo-foto

Números de tiempo، fecha، Diccionario de tiempo-foto

1 بابا

2 manecilla de horas

3 مانیکلا دمینوتوس

4 segunda mano

5 کارا

6 reloj (دیجیتال)

7 reloj (analógico)

Números de tiempo، fecha، Diccionario de tiempo-foto

8 دوس (medianoche)

9 دوس پانتو (mediodía / mediodía)

10 siete (en punto)

11 siete oh cinco / cinco después de siete

12 siete diez / diez después de siete

13 siete quince / (a) cuarto después de siete

14 siete veinte / veinte después de siete

Números de tiempo، fecha، Diccionario de tiempo-foto

15 7 30

16 siete treinta y cinco / veinticinco ocho

17 siete cuarenta / veinte a ocho

18 siete cuarenta y cinco / (a) 7: 45

19 siete cincuenta / diez ocho

20 siete cincuenta-cinco / cinco a ocho

21 ocho am / ocho (hora) por la mañana

22 ocho pm / ocho (en punto) por la tarde

نظرات فیس بوک