سوپرمارکت

خانه » سوپرمارکت

سوپرمارکت

1 pasillo
کمپادور 2 / مشتری
3 cesta de la compra
4 لينا د بازارتا
5 contador de comprobación
6 cinta transportadora
7 caja registrradora
8 carrito de compras
9 (masticando) goma
Caramelos 10
فنجان 11
12 cajero
13 bolsa de papel
14 embolsadora / empacadora
15 Checkout expreso (línea)
16 tabloide (periódico)
17 revista
18 اسکچر
19 bolsa de plástico
محصول 20
21 Gerente
22 کارمند
23 اسکالا
24 máquina de la poder-vuelta
25 máquina de la botella-vuelta

Unarea de salida

دیکشنری Supermercado-Food-Picture

1 pasillo

دیکشنری Supermercado-Food-Picture

مواد غذایی 2

3 contador de la salida

مشتری 4 / کامپادور

5 (check-out) cajero

6 cinta transportadora

7 (compras) carrito

8 bolso de compras

B. alimentos congelados

دیکشنری Supermercado-Food-Picture

C productos lácteos

دیکشنری Supermercado-Food-Picture

تخم مرغ 9

yogur 10

مارگارین 11

پرسش 12

13 leche

مانتوکیله 14

Tarros de D / alimento conservado

دیکشنری Supermercado-Food-Picture

15 frijoles horneados

16 بیرون می آید

17 سوپا

18 tomates

19 میلان

20 maíz

21 mantequilla de maní

22 jalea

sectos productos

دیکشنری Supermercado-Food-Picture

قهوه 1

سمت 2

3 cacao

غلات 4

5 arroz

پاستای 6

7 avena

8 harina

کوکی های 9

10 azúcar

Condimentos

دیکشنری Supermercado-Food-Picture

11 especias / hierbas

12 sal

13 pimienta

Aceite 14

15 vinagre

16 aderezo para ensaladas

سس گوجه فرنگی 17 / catsup

18 mostaza

19 mayonesa

دیکشنری Supermercado-Food-Picture

نوشیدنی ها

20 vino tinto

21 vino blanco

22 cervezas

23 آگوا مینرال

رزومه 24 / سودا

زوما 25

Productos para el hogar

26 bolsas de basura / bolsas de basura

27 envoltura plástica

28 papel de aluminio

limpiador de 29 ventanas

Contador de supermercado-Diccionario de la comida-imagen

Contador de supermercado-Diccionario de la comida-imagen

una carne

گوشت

1 ممکن است asada

2 bistec

3 carne molida

4 hígado

خوک

کتلت 5 cerdo

سلنیای 6

7 بیکن

Cordero

8 pierna de cordero

9 chuletas de cordero

پوللو

10 pollo

Contador de supermercado-Diccionario de la comida-imagen

B delicatessen / Deli

XINUMX DIP

12 ensalada de col

13 ensalada de patatas

14 jamón

سلمی 15

شعاع 16

17 quesos suizos

18 quesos americanos

19 queso cheddar

Contador de supermercado-Diccionario de la comida-imagen

C pescados y mariscos

20 truchas enteras

21 vieiras

شکارچیان 22

23 langosta

24 cangrejo

XAMPX کامارون

mejillones 26

Contador de supermercado-Diccionario de la comida-imagen

27 file de pescado

28 filtes de salmón

Contador de supermercado-Diccionario de la comida-imagen

D panadería

29 پانل انتگرال

شیرینی های 30

31 pan pita

32 pan francés

کیک های 33

34 pan blanco

نظرات فیس بوک