سالن

خانه » سالن

Diccionario del cuadro / lugar / sala de esar

لا Sala de Estar

زندگی، cocina-comedor | Diccionario parñ niños

Diccionario del cuadro / lugar / sala de esar
1 librería 2 cuadro / fotografía 3 pintura
4 mantel 5 chimenea 6 chimenea pantalla
پخش فیلم 7 DVD 8 تلویزیون / تلویزیون 9 VCR / grabadora de video cassette
10 دیوار 11 plafón 12 cortinos
13 ventana 14 lovestat 15 unidad de pared
16 سیستم 17 سیستم عامل 18 titular de la revista
19 (tiro) almohada 20 sofá / cama 21 planta
22 mesa de centro 23 نوار لامپ 24
25 pantalla de extremo 26
27 PISO 28 LAMPARA DIET 29 سیلون

Salón-vivienda - Diccionario fotográfico

Salón-vivienda - Diccionario fotográfico

1 پایتخت

2 marco piture

3 مانتل (پیتزا)

4 فلوررو

5 فلورس

6 کیمیا

7 (chimenea) pantalla

8 گیاه دارویی

9 سیاره

10 چراغ

11 پانتالا

12 cuelgue

13 ونتانا

14 مسا د مرکز

15 cojín del tiro

16 cojín

17 مبل / مبل

18 سیلون

19 muebles

Salón-vivienda - Diccionario fotográfico

20 unidad de pared

Salón-vivienda - Diccionario fotográfico

21 escritorio

Salón-vivienda - Diccionario fotográfico

22 Librería

23 لیبریا

نظرات فیس بوک