رستوران

خانه » رستوران

El restaurante

Un asiento de los clientes
B verter el agua
C tomar la orden
D sirva la comida
1 anfitriona
2 anfitrión
3 comensal / patrón / مشتری
غرفه 4
5 tabla
Trona 6
7 تقویت کننده asiento
MENU 8
9 cesta del pan
10 Busperson
11 camarera / servidor
12 camarero / servidor
13 bar de ensaladas
کمدور 14
15 کوکینا
آشپز 16


در صورتی که هنوز عضو نشده اید برای ارسال مطالب، دانلود فایل ها، دسترسی به انجمن های ویژه کاربران عضو شده و ... در سایتثبت نام کنید
اتاق خواب 17
18 lavavajillas
19 bandeja
20 carrito de postre
کامپوتر 21
نکات 22
23 Plato de ensalada
24 پلوتو د پان یانکتویله
25 پلوتو داسین
26 bol de sopa
27 vaso de agua
28 Copa de vino
29 تازا
platillo 30
سرولتا 31
cubiertos
tenedor de ensalada 32
33 cena tenedor
cuchillo 34
35 cucharadita
cuchara sopera 36
Cuchillo de la mantequilla 37

Diccionario de restaurante-comida-foto

Diccionario de restaurante-comida-foto

1 camarero

MENU 2

3 Lista De Vinos

4 carrito de postre

Aperitivos / entremeses

Diccionario de restaurante-comida-foto

5 Cóctel de camarones

6 ensalada

7 سوپا

Entrees

Diccionario de restaurante-comida-foto

8 rosbif

9 پاتا آسادا

10 pimientos rellenos

پیتزا 11

12 lasaña

13 espaguetis

14 file de pescado

15 گل سرخ

16 arroz

فتوشاپ 17

دسرها

Diccionario de restaurante-comida-foto

18 nata batida

19 helados

20 tarta de queso

تارا 21

تارتا د 22 (شکلات)

نوشیدنی ها

Diccionario de restaurante-comida-foto

23 vino blanco

24 vino tinto

شامپاین 25

26 agua embotellada

27coffee

سمت 28

29 leche

Menú restaurante

نظرات فیس بوک