رفع ابهام

خانه » رفع ابهام

رفع ابهام

A. کمپینگ


1 تیندا
2 mochila
3 saco de dormir
4 estacas de la tienda
5 هاها
6 linterna
7 estufa del campo

B. senderismo


8 botas de senderismo
9 brújula 10 نقشه de rutas

C. montañismo


11 botas de senderismo

D. escalada en roca


12 کوردا
13 آرنس

E. picnic


14 مانتا (پیک نیک)
15 سرماخوردگی
16 کاستاندا پیک نیک

نظرات فیس بوک