عکس های مخالف image image pour les enfants

خانه » عکس های مخالف image image pour les enfants

ليست اعضاء مخالف

ليست دلائل مخالفت (واژگان)

Liste des Adverbes communs

Adjectifs par catégorie

Adjectifs - کارت

بزرگ، پتی
اوموز، پوینتو
مارس،
پیش فروش، فروش
دشوار، آسان
محیط، پلین
رپید، لنت
گرس، منس
آوانته

bon، mavais hart، doux lourd، lumière ici، là haut، bas chaud، froid gauche، lumière droite، فونت بلند، près court، loin

bon، mauvais
هارت، نرم
lord، léger
ici، il
haut، bas
chaud، froid
گاو، دایره
lumière، obscurité
طولانی، دادگاه
près، loin

bruyant، calme vieux، nouveau démodé، moderne ouvert، droit fermé، mauvais rugueux، lisse même، fort diff، faible

بی رحم، آرام
vieux، nouveau
دیود، مدرن
اوورت، مزرعه
bon، mauvais
rugueux، lisse
همینطور، متفاوت است
قلعه، فساد

doux، aigre haut، fond vrai ،، faux jeune، vieux

doux، aigre
haut، bas
درست غلط
jeune، vieux

Décrire les gens و les choses

1-2 نیو-ویو 3-4 جونن-ویتو 5-6 بلند 7-8 طولانی کوتاه 9-10 grand / grand-petit / peu 11-12 سریع آهسته 13-14 lourd / Fat-mince / maigre 15-16 lourd-léger 17-18 droit-tordu 19-20 droit-bouclé 21-22 بزرگ X-23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37- 38 بن-mauvais 39-40 CHAUD-FROID 41-42 soigné-désordre 43-44 نفس-کثیف 45-46 نرم و سخت 47-48 آسان-سخت / DUR XNUMX-XNUMX دانشمند-rugueux XNUMX-XNUMX bruyant / bruyant-باش XNUMX-XNUMX marié-célibataire
1-2 جدید قدیمی
3-4 jeune-vieux
5-6 بلند-کوتاه
7-8 کوتاه مدت
9-10 grand / grand-petit / petit
11-12 rapide-lente
13-14 lourd / gras-mince / maigre
15-16 lourd-lumière
17-18 droit-tordu
19-20 Straight-bouclé
21-22 بزرگ étroit
23-24 épais-mince
25-26 Dark-Light
27-28 haut-bas
29-30 desserré-serré
31-32 bon-mauvais
33-34 chaud-froid
35-36 بی نظیر
37-38 Clean-Dirty
39-40 نرم سخت است
41-42 فایلی دشوار / بزرگ
43-44 lisse-rugueux
45-46 bruyant / bruyant-calme
47-48 marié-célibataire

49-50 رسیده / رسیده-pauvre 51-52 جولی /-مردیکه خیلی بزن توجه گذاشته 53-54-مردیکه خیلی بزن توجه گذاشته 55-56 humide ثانیه 57-58 ouvert-FERME 59-60 PLEIN-رجوع 61-62 شر-بن Marche / بن Marche 63-64 فانکتزی-پلین 65-66 brillant-terne 67-68 Sharp-terne 69-70 راحت و ناخوشایند 71-72 honnête-malhonnête
49-50 wealth / riches-pauvres
51-52 jolie / belle-laide
53-54 بیو گذاشته شده است
55-56 humide-sec
57-58 ouvert-fermé
59-60 پلینو وید
61-62 cher-bon marché / peu coûteux
63-64 فانتزی ساده
65-66 brillant-mat
67-68 Sharp-terne
69-70 راحت و ناخوشایند است
71-72 honnête-malhonnête

آدجیتی ها مخالف هستند

آدجیتی ها مخالف هستند
1 خنده 2 désordre 3 4 ثانیه humide

آدجیتی ها مخالف هستندآدجیتی ها مخالف هستند
5 serré 6 lâche 7 lord 8. لومیر

آدجیتی ها مخالف هستند
آدجیتی ها مخالف هستند
9 ouvert 10 Fermé 11 کوتاه 12 طولانی 13 محیط 14 پر شده

آدجیتی ها مخالف هستند
15 rugueux 16 اضافه کردن 17 près / ferme 18. دور 19 نور 20 تاریک 21 در 22 خاموش

آدجیتی ها مخالف هستند
23 قرص 24. épais 25 étroit 26 27 گسترده profondeur 28 ضعیف

آدجیتی ها مخالف هستند
29 ارزان 30 cher 31 سریع 32 قرض 33 34 سخت نرم

Adjectifs - کارت

ليست دلائل مخالفت (واژگان)

آدجیتس مخالفان
پنج شنبه مورت
دختر خوشگل گذاشته
بزرگ پتی[تصویر]
عامر شیرین
بن عزیز
خود فروش
bouclés راست
مشکل اسان
بن بد
شروع tard
گریس نازک
کامل رجوع شود به
داغ FROID
شاد Sad / malheureux
کارگر تنبل
مدرن مرسوم
جدید قدیمی
agréable شریر
هوشمند احمق
جالب خسته کننده
نور سنگین
سیاست بی ادب / پافشاری
فقیر غنی
آرامش بی رحم
بله بار
امنیت خطر ناک
دادگاه طولانی
پتی بزرگ
شیرین دور
منحصر به فرد متاهل
واقعی غلط
خوب بیماری / بی خوابی
بلان نوار
نظرات فیس بوک