پزشکی

خانه » پزشکی

پزشکی


1 آسپرینا
2 tabletas frías
3 ویتامین ها
4 جاربه برای آن

5 gotas para la tos
6 پاتیلاس پارا گارگنتا
7 tabletas antiácidas
8 aerosol descongestionante، بینی بینی
9 gotas para los ojos

10 ungüento
11 کرم
12 Loción
13 cojín de calefacción

14 paquete de hielo
15 ruedas

16 píldora
17 قرص
18 کاسپولا
19 ویتامین
20 cucharadita
21 cucharada

نظرات فیس بوک