خشکشویی

خانه » خشکشویی


1 escalera
2 پلومرو
3 linterna
4 ترافیک

5 فریبکار
6 (esponja) fregona
7 اسکوبا
8 recogedor
9 لنفاوی
10 limpiador de ventanas
11 repuesio (de la fregona)
12 hierro
13 tabla de planchar
14 émolo
15 مکعب
16 آسپیادورا
17 adjuntos

18 پپا
19 ترجیحا
20 پینزاس
21 almidón de aerosol
22 بمبلیا
23 toallas de papel
24 سکدر
25 detergente para ropa
26 سفید کننده
27 suavizante de telas

28 lavandería
29 cesta de lavandería

30 لاداورا
31 lata de basura
32 راتانرا

Lavadere-lugar برای vivir-vivienda-Diccionario de fotos

Lavadere-lugar برای vivir-vivienda-Diccionario de fotos

1 ترجیحا

2 پینزا

Lavadere-lugar برای vivir-vivienda-Diccionario de fotos

3 zocalo

4 enchufe (eléctrico)

5 hierro

Lavadere-lugar برای vivir-vivienda-Diccionario de fotos

6 لاداورا

7 secadora (تامبل)

8 paoo del delvo

Lavadere-lugar برای vivir-vivienda-Diccionario de fotos

9 آسپیادورا

10 tabla de planchar

11 fregona de la esponja

12 اسکوبا

13 تعلیق

Lavadere-lugar برای vivir-vivienda-Diccionario de fotos

14 detergente para ropa

15 فورگونا

16 مکعب

17 cesta de lavandería

Lavadere-lugar برای vivir-vivienda-Diccionario de fotos

18 recogedor

19 cepillo

20 cepillo de fregar

21 ترجیحا

نظرات فیس بوک