سبزیجات

خانه » سبزیجات

سبزیجات

1 apio
2 maíz
3 brócoli
4 کولفورر
5 اسپیناکاس
6 perejil
7 espárragos 3 berenjenas 9 lechuga
10 عدد
11 Bok Choy
12 calabacines
13 calabaza de bellota
14 calabaza de nuez
15 آن است
16 guisante
Haba de la secuencia 17 / Haba Verde
18 لیما لوبیا
19 هبا negra
20 haba de riñón
21 coles de bruselas
Pepino 22
گوجه فرنگی 23
هویج 24
25 rábano
تنظیمات 26
27 alcachofa
اه 28
حارا 29
30 ñame
31 pimienta verde / pimiento dulce
32 pimiento rojo
33 Jalapeño (pimienta)
34 فلفل چیلی
35 remolacha
36 cebolla
37 scallion / cebolla verde
38 nabo

سبزیجات


1 lechuga
2 سرهنگ
3 apio
4 maiz
5 کالیفور
6 بروکلی
7 اسپیناکاس
8 espárragos
9 berenjena

10 calabacin (calabaza)
11 calabaza de bellota
12 calabacín
13 guisante
14 haba de la secuencia / haba verde
15 حبه د لیما
16 frijol negro
17 haba de riñón
18 کالس د بروئلاساس

19 پپینو
20 گوجه فرنگی
21 زناحوری
22 rábano
23 سیتا
24 آلکاچوفا
25 پاتا
26 بتاتا
27 نام
28 pimiento verde
29 pimiento rojo
30 remolacha
31 cebolla
32 فروش یون / ورد
33 cebolla roja
34 cebolla perla
35 nabo
36 chirivía

Diccionario de verduras y alimentos-Picture

Diccionario de verduras y alimentos-Picture

1 zanahorias

2 کل

3 کولفورر

cebollas 4

پپینس 5

6 brócoli

7 coles de bruselas

تره فرنگی 8

Diccionario de verduras y alimentos-Picture

calabaza 9

Diccionario de verduras y alimentos-Picture

10 calabacines

11 اسپیناکاس

تنظیمات 12

13 cebollas verdes

Xerox 14

Diccionario de verduras y alimentos-Picture

15 espáragos

16 lechuga

17 judias verdes

18 berenjenas

guysantes 19

20 apio

Diccionario de verduras y alimentos-Picture

21 maíz (en la mazorca)

22 patatas

23 tomates

Diccionario de verduras y alimentos-Picture

24 ajos

25 فلفل سبز

26 pimiento rojo

27 alcachofa

نظرات فیس بوک