روپا دجریسو یورنته دبلیو

خانه » روپا دجریسو یورنته دبلیو

کتهای

Captcha 1
2 abrigo
3 sombrero
4 chaqueta
5 bufanda / silenciador
6 chaqueta suéter
7 leotardos
8 casquillo
9 chaqueta de cuero
10 gorra de béisbol
11 Cazadora
12 غیر قابل نفوذ
13 sombrero de la lluvia
گاباردینا 14
پاراگوئه 15
پونچو 16
17 chaqueta de lluvia
18 botas de lluvia
کلاه اسکی 19
20 chaqueta de esqui
21 guantes
22 mascara de esqui
23 abajo chaqueta
میتونهای 24
پارک 25
26 gafas de sol
27 orejeras
28 abajo chaleco

روپا دجریسو یورنته دبلیو


1 camiseta؛ 2 تپا دل تنک؛ 3 سودآدره
4 pantalones del sudor؛ 5 لباس ورزشی

6 شورت د تنيس؛ 7 شورت لاکرا
8 juego que trota / juego corriente
9 لوتارد؛ 10 رسانه ها
11 Sweatband

12 کاپا 13 آبرنگ 14 چاکتا
15 دمپایی؛ 16 chaqueta de esqui
17 چاکتا دل بمباردو؛ 18 پارک

19 chaqueta del payaso؛ 20 chaleco د پایین
21 غیر قابل نفوذ 22 پونچو
23 Trenchcoat؛ 24 cauchos
25 guantes؛ 26 میتون ها؛ 27 sombrero

28 کلاه لبه دار؛ 29 Gorra de béisbol؛ 30 بوینا
31 sombrero de la lluvia؛ 32 sombrero del esquí؛ 33 ریمل مژه و ابرو
34 اورهیرا؛ 35 بوفاندا

کتهای
Captcha 1
2 abrigo
3 sombrero
4 chaqueta
5 bufanda / silenciador
6 chaqueta suéter
7 leotardos
8 casquillo
9 chaqueta de cuero
10 gorra de béisbol
11 Cazadora
12 غیر قابل نفوذ
13 sombrero de la lluvia
گاباردینا 14
پاراگوئه 15
پونچو 16
17 chaqueta de lluvia
18 botas de lluvia
کلاه اسکی 19
20 chaqueta de esqui
21 guantes
22 mascara de esqui
23 abajo chaqueta
میتونهای 24
پارک 25
26 gafas de sol
27 orejeras
28 abajo chaleco

نظرات فیس بوک