دندانی

خانه » دندانی

Odontología y cuidado de los ojos-salud-Diccionario de fotos en línea

Odontología y cuidado de los ojos-salud-Diccionario de fotos en línea

A. cuidado دندانپزشکی

1 dentista

2 تالادرو

3 دندان مصنوعی

4 بیمار

5 دندانپزشکی higienista

Odontología y cuidado de los ojos-salud-Diccionario de fotos en línea

6 چراغ

7 ارتودنسیستم

8 لواش

9 دندان مصنوعی

Odontología y cuidado de los ojos-salud-Diccionario de fotos en línea

10 dientes traseros

11 دلتنگی دلتنگ

12 رولنو

13 encis

14 دیود

15 دنداردوس

16 espejo

B. cuidado de los ojos

Odontología y cuidado de los ojos-salud-Diccionario de fotos en línea

17 optometrista

18 Carta del ojo

Odontología y cuidado de los ojos-salud-Diccionario de fotos en línea

19 Estuche de anteojos

20 گاف ها

21 لنت

22 مارکوس

23 lentes de contacto

24 gotas para los ojos

25 solución limpiadora

نظرات فیس بوک